Skip to main content Skip to search

Nieuws

Innovatiebox goedgekeurd

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox.De Europese Gedrag… lees meer.

Dga van Belgische bvba

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van een in België wonende dga van een n… lees meer.

Berekening belastingrente

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een negatieve voorlopige aanslag inkomsten… lees meer.